ETICKÝ KODEX

Při svém chování a jednání dodržujeme etické zásady filosofie firmy, které jsou obsaženy v etickém kodexu:

BUDOVAT A CHRÁNIT DOBRÉ JMÉNO FIRMY OFFICE FOOD

  • vystupuje-li kdokoliv z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce Office food, vyjadřuje stanoviska firmy a nikoli své vlastní postoje
  • majetek firmy Office food nebo jeho klientů používáme zodpovědně, v rámci své pracovní činnosti a vždy dodržujeme oprávněný účel využit

PROFESIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

  • veškeré odborné služby poskytujeme v souladu s firemními hodnotami a profesními standardy
  • respektujeme důvěrnost informací a soukromí svých klientů, zaměstnanců. Vždy zachováváme úroveň důvěrnosti a soukromí

RESPEKT

  • se svými spolupracovníky a všemi obchodními partnery jednáme s respektem, důstojně, čestně a zdvořile
  • absolutně se vyvarujeme diskriminace a obtěžování na pracovišti
  • snažíme se najít rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, pomáháme v tom i ostatním
  • jsme v nepřetržitém procesu učení se, zlepšování dovedností a profesních znalostí
  • dbáme na bezpečné pracovní prostředí